fbpx
Annonsör

TCO

Kampanjnamn
Vi är TCO
Mediebyrå
SGB Mediebyrå
Kommunikationsbyrå
Reform Act

Målgrupp

Den primära målgruppen har varit nationella beslutsfattare och den sekundära opinionsbildare.

Budskap/kampanj

Huvudbudskapen fas 1: Vi är TCO. Vi är många, riktigt många. Vi jobbar som ingenjörer, sjuksköterskor, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Vi är de som förlöser barn, ritar broar, och lär Sverige läsa och skriva. Politiker, vi vill bjuda in dig till vår vardag, vår verklighet. Kom och praoa en dag som tjänsteman. Vi är var fjärde som röstar. Vi finns i hela landet och vi blir fler för varje dag som går. Vi är TCO.

I kampanjens andra fas har flera budskap lyfts, bland andra:

  • Vi är 1,4 miljoner röster, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, ingenjörer, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet.
  • Sverige är ett av världens bästa länder att leva och arbeta i. Men vi kan och behöver utvecklas. Arbetsmarknaden förändras och ger oss nya möjligheter, men för att kunna ta till vara på dem måste det bli lättare att vidareutbilda sig genom hela livet.

Målsättning

Att få gehör för våra politiska prioriteringar i riksdagsvalet 2018 och att bygga relationer till våra nationella beslutsfattare.

Genomförande

Kampanjen ”Vi är TCO” påbörjades under hösten 2017, ett år innan riksdagsvalet, i syfte att tydligare etablera de 1,4 miljoner tjänstemän TCO representerar på den politiska kartan. För att sedan under våren 2018 driva de politiska frågor som TCO ville ha gehör för i riksdagsvalet 2018. Det här arbetet har varit sammansatt av en mängd aktiviteter så som politikerprao, möten med politiker, seminarier, debattartiklar och nyhetsartiklar i media, en digital kampanj med filmer, delningsbilder, sajt osv. samt annonsering. Aktiviteterna har löpt parallellt med varandra för största möjliga genomslag.

Resultat

Det är först i januari 2019 i och med Januariavtalet och regeringsförklaringen som vi kan analysera hur väl vi nått våra politiska mål i höstens riksdagsval. Många av de politiska reformerna är fortfarande under arbete, men vi ser flera positiva besked och ett negativt i regeringsförklaringen. Sammanfattningsvis kan man säga att de positiva är att det ska satsas på kompetensutveckling för yrkesverksamma inklusive ett mer generöst studiemedelssystem. Att en skattereform ska genomföras, där skatten på arbete och företagande sänks samtidigt som den höjs på miljöförstörande verksamhet. Att arbetslöshetsförsäkringen breddas så att fler omfattas. Det stora minuset är hotet om statlig inblandning i turordningsreglerna.

Arbetsgrupp Annonsör

Lisa Wärn, Kommunikationschef och biträdande kanslichef
Hanna Finmo, Biträdande samhällspolitisk chef
Anna-Karin Rosvall, Ansvarig digitala kanaler

Arbetsgrupp Kommunikationsbyrå

Åsa Hammarström, AD
Anna Sahlin, Copy
Sofia Orrheim, Produktionsledare
Jakob Ohlsson, Strateg
Yoel Tecle, Digital strateg
Yara Anttila, Projektledare
Eva Edsjö, Foto

Arbetsgrupp Mediebyrå

Sven Boström

Arbetsgrupp Produktionsbolag Film Vimago

Daniel Gustafsson, Director Photography & Filmmaker