fbpx
Annonsör

Riksbyggen


Kampanjnamn
Verkligheten

Mediebyrå
AdOn
Reklambyrå
Scholtz & Friends

Målgrupp

Kommuntjänstemän, marktilldelare och politiker – personer med inflytande vid beslut i Sveriges kommuner (194 000 personer enl Orvesto Näringsliv).

Budskap/kampanj

Vi ville visa att vi på Riksbyggen vet hur det ser ut i Sveriges kommuner med de utmaningar och möjligheter som finns i ett samhälle som ständigt förändras. Att behovet av en långsiktig och trygg bostadsutvecklare aldrig varit större. Tillsammans med kommunerna vill vi ta långsiktigt ansvar för de projekt vi utvecklar. För vi vet att våra kunder inte köper instagramfiltrerade reklamvisioner utan bostäder som ger rum för hela livet. Därför bygger inte vi våra bostäder på ytliga drömmar. Vi bygger, förvaltar och utvecklar verkligheten.

Målsättning

Kampanjen ska stärka Riksbyggens varumärke och öka kännedomen om Riksbyggen som byggherre och långsiktig samhällsutvecklare i utpekad målgrupp, bygga tänkbarhet till Riksbyggen som bostadsutvecklare och öppna upp för dialog med politiker och kommunala tjänstemän och marktilldelare i syfte att underlätta markanskaffning.

Genomförande

Målgruppen, som ska nås i sin profession, har en traditionell mediekonsumtion och är svårnådda i sin yrkesroll. Riksbyggens breda varumärkeskommunikation når dem i tv och på digitala plattformar, men då med ett övergripande budskap. Nu behövde vi rikta ett branschspecifikt budskap mot målgruppen i kanaler som har högt förtroende och relevans. Dagens Samhälle valdes som plattform utifrån dess höga räckvidd i målgruppen, deras höga förtroende hos målgruppen samt mediets unika förmåga att skapa relevans för budskapet genom sina plattformar. Vi valde att vara kontinuerligt synliga på Dagens Samhälles båda plattformar (print och digitalt) för att bygga räckvidd över tid och få ett ordentligt genomslag i deras prioriterade målgrupp. Totalt innehöll kampanjen 12 helsidor fördelade över året där vi pinpointade viktiga utgåvor som vi vet attraherar extra många läsare, såsom Årets Super Kommuner och efter valet, samt 8 veckor bannerannonsering på DS:se.

Resultat

Enligt de RAM mätningar som genomfördes hade kampanjen en mycket hög effekt i relation till referens. Observationen var 64%, 56% upplevde att annonserna innehöll ny information, 47% att annonserna var relevanta och 27% skulle söka mer information. Alla starka och viktiga kpi:er för kampanjen. Riksbyggens reklamerinran ökade med hela 22% under 2018. (Riksbyggens kampanjuppföljning). Riksbyggen ges högst betyg av samtliga bostadsbolag när det kommer till anseende och helhetsintryck och är även det bostadsbolag man vill rekommendera i första hand. (Riksbyggens årliga enkät till politiker, företrädare för myndigheter och andra aktörer som beslutar om marktilldelningen i kommuner.)

Arbetsgrupp Annonsör

Annika Bagge, Marknads-Varumärkeschef
Isabel Lechte, Marknadskommunikatör

Arbetsgrupp Reklambyrå

Johan Welander, Account Director
Maria Widström, Byråchef
Camilla Hilarius, Copy
Baris Berktan, AD

Arbetsgrupp Mediebyrå

Johanna Alanko, Kundansvarig
Cecilia Ross, Projektledare
Lina Löfberg, Rådgivare
Adela Vergara, Digitalt