fbpx
Annonsör

Preem


Kampanjnamn
Importundret

Mediebyrå
Scream

Reklambyrå
Forsman & Bodenfors

Målgrupp

Opinionsbildare, makthavare och beslutsfattare inom politik och myndighetsväsen, statliga och privata företag, intresseorganisationer och media.

Budskap/kampanj

Sverige är världsbäst på att använda biodrivmedel. Med ett utvecklat lantbruk och skogsbruk har Sverige unika möjligheter att bli självförsörjande på drivmedel på råvaror av restprodukter från den svenska naturen. Men hela 85 procent av allt biodrivmedel som används i Sverige importeras. Detta tyder på ett systemfel, där politiken gått vilse. Svenska politiker har ensidigt satsat på ökad konsumtion av biodrivmedel, utan att tänka på konsekvenserna av importen, och utan att ta tillvara på den unika potentialen i den svenska skogen. Kampanjen syftar till att belysa det systemfel som den svenska politiken skapat.

Målsättning

Skapa kunskap hos den utvalda målgruppen att den positiva utvecklingen av ökad användning av biodrivmedel i Sverige har en baksida, samt att få målgruppen att bilda opinion eller skapa politik som möjliggör att bristerna i drivmedelspolitiken vänds till det positiva. Detta genom att driva på för politik som främjar produktion av inhemska biodrivmedel, istället för att förlita sig på import av drivmedel.

Genomförande

Sedan många år tillbaka har Preem arbetat för långsiktiga spelregler för förnybara drivmedel, varav Preems kampanjer i Almedalen har spelat en viktig roll. Dessa kampanjer har innan Almedalsveckan tagits ut i print och digital annonsering i dagspress, fackpress och annan media relevant för den primära målgruppen. På så sätt har Preem redan innan Almedalsveckan fått ut sina budskap kring företagets viktigaste frågor vilket skapar uppmärksamhet och intresse för företagets viktigaste frågor.

Resultat

En allmän känsla av igenkänning i samtal med utvalda intressegrupper och stor uppmärksamhet kring budskap och annonser under seminarier och debatter under Almedalsveckan. Det har också gett gott genomslag i RAM-undersökning för annonser i DN, GP, Sydsvenskan, exempelvis: 69 % observerade kampanjen, 43 % ansåg sig få en positiv bild av Preem genom annonsen, 54 % av gruppen 18-49 år läste annonsen noga, 57 % av gruppen 18-49 år ansåg att annonsen innehöll ny information, 47 % av gruppen 18-49 år ansåg sig ha haft nytta av annonsen, 38 % av gruppen 18-49 sökte vidare information till följd av annonsen. Dessutom utsågs Preem till branschetta, och plats 16 totalt, i Sustainable Brand Index B2B 2018, som en följd av annonsen.

Arbetsgrupp Annonsör

Ludwig Kollberg, Public Affairs
Niclas Brantingson, Presschef
Lena Göransson, Projektledare

Arbetsgrupp Reklambyrå

Johanna Bringefält, Account Excecutive
Charlotte Nordling, Account Director
Kalle Åkestam, Copy
Tomas Granath, AD

Arbetsgrupp Mediebyrå

Malin Wallén, Projektledare
Nina Alterström, Rådgivare
Joakim Regeheim, Kundansvarig