fbpx
Annonsör

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier

Kampanjnamn
”Vi ger alla möjlighet att läsa”
Kommunikationsbyrå
HofF (House of Friends)

Målgrupp

Äldre personer (60 +) med synnedsättning som gör det svårt att fortsätta läsa dagstidningen.

Budskap

Tillgängliga medier (talböcker, taltidningar etc) ger dig möjlighet att behålla dina vanor, delta på lika villkor och leva ditt liv fullt ut. Fortsätt läsa din dagstidning – som taltidning. Vi ger alla möjlighet att läsa.

Målsättning

Få fler att upptäcka de möjligheter tillgängliga medier ger.

Genomförande

2018-2019

Resultat

Kampanjen är ej utvärderad ännu.

Arbetsgrupp Annonsör

Marita Forsberg, Kommunikationsstrateg
Ida Löfman, Samordnare
Amanda Berglund, Digital kommunikatör

Arbetsgrupp Kommunikationsbyrå

Carl Jonsvik, AD
Per Wallgren, Copy
Anna-Karin Fromholtz, Projektledare