fbpx
Annonsör

Lärarförbundet

Kampanjnamn
Lärareffekten

Kommunikationsbyrå
Blomqvist Communication

Målgrupp

Målgrupp för kampanjen var i första hand politiska beslutsfattare.

Budskap/kampanj

Lärare är en av de yrkesgrupper som arbetar med framtiden. Effekten av lärarens arbete märks på individnivå varje dag i klassrummet. Då handlar det om varje elevs kunskaper, arbetsglädje och utveckling. På samhällsnivå märks lärarens arbete först långt senare – på arbetsmarknaden, i samhällsklimatet, i Sveriges förmåga att stå sig i den internationella konkurrensen på områden som forskning och innovation. Framtiden börjar i skolan, men lärareffekten avgör vilken framtid det blir!

Målsättning

Vårt mål med kampanjen var att göra skolfrågan till valrörelsens viktigaste fråga. Genom kampanjen ville vi lyfta skolan och det arbete som lärare gör i skolan varje dag och vilken betydelse det har för framtiden. Vi gjorde det genom att prata om Lärareffekten. Lärareffekten är det potentiella mervärde varje lärare kan skapa genom sin yrkesutövning. Genom att lärarna får fler utbildade kollegor, färre administrativa uppgifter och bättre möjligheter till kompetensutveckling, ökar effekten av varje enskild lärare för varje enskild elev. Lärareffekten skiljer mellan olika lärare eftersom olika lärare har olika bra förutsättningar att göra sitt jobb, exempelvis för att de är verksamma i olika kommuner eller på skolor i olika kontexter.

Genomförande

Kampanjens bärande del var en berättelsekampanj där kända och okända personer berättade om lärareffekt som de har upplevt. I kampanjens filmer deltog t.ex. politikerna Stefan Löfvén, Jan Björklund och Ebba Bush Thor men även personer från näringslivet som Daniel Ek (VD Spotify), Ann-Louise Lökholm Klasson (VD Sweco) och kändisar som Babben Larsson. Filmerna spreds i sociala medier under #lärareffekten. Berättelsekampanjen genomfördes också på gator och torg runt om i landet vid två stora kampanjdagar och i Almedalen. Berättelser fördjupades också i tre stycken poddar. Berättelsekampanjen avslutades efter valet med en film som handlade om en lärare som fick höra en före detta elev berätta om vilken lärareffekt som läraren hade haft för henne. Lärarförbundets 300 lokalavdelningar deltog i kampanjarbetet och det genomfördes många olika event på gator och torg runt om i landet. Kampanjen kompletterades med flera rapporter under benämningen Lärarkollen. I kampanjen ingick också annonsering i medier som har politiker som målgrupp, såsom Dagens samhälle.

Resultat

Genom Lärarkollen fick alla kommuner lärarbehörighetsstatistik i olika skolformer jämfört med länet och landet. I början av hösten lanserades också rapporter om hur mycket varje kommun satsade på skolan. I detta arbete utvecklades ett samarbete med en nyhetsbott – Newsworthy som ledde till ett stort lokalt medialt genomslag. Skolan blev valets andra viktigaste fråga enligt SVT:s VALU.

Arbetsgrupp Annonsör

Anna Kjellander, Digital Pressekreterare
Kajsa Tirén, Opinionsstrateg
Malin Tufvesson, Samhällspolitisk Chef
Ida Strutt, Kommunikationschef

Arbetsgrupp Kommunikationsbyrå

Mikael Rubinsson, CEO
Ylva Björnström, Copy
Stina-Marie Olsson, Strateg/Copy
Anders Wirström, AD
Fredrik Dahlberg, Produktionsledare