fbpx
Annonsör

Karnov Group


Kampanjnamn
Karnov Kommun
Reklambyrå
Isobar

Målgrupp

Framför allt handläggare, kommunjurister, upphandlingsjurister, rektorer, byggnadsinspektörer, socialhandläggare, m. fl – Vi riktar oss till alla områden inom den kommunala sektorn: Skola och utbildning, Social omsorg och familjerätt, Miljörätt och hälsoskydd, Byggnation, fastighetsrätt och infrastruktur, Arbetsrätt och arbetsmiljö och offentlig upphandling. Att kommunicera på ett sätt som passar denna målgrupp skiljer sig väsentligt från att kommunicera till Karnovs klassiska målgrupp, jurister och advokater. Vi vill visa att vi förstår dem och deras utmaningar och att vi vill och kan stödja dem i alla sina beslut. Vi vill ge dem trygghet och skapa förtroende.

Budskap/kampanj

Dina beslut påverkar människors liv. De påverkar din närhet, samhället och Sverige i stort. Och kanske influerar de även resten av världen. Men med mycket makt kommer stort ansvar. Du är en väktare av rättssäkerheten i vårt land. Invånarna ska tryggt veta att lagen och rättsreglerna tillämpas förutsägbart, rättvist och effektivt. Därför är det grundläggande att alla dina beslut fattas på juridiska grunder. Trots att det kan vara svårt av just känslomässiga skäl. Men dina beslut är viktiga. Du är viktig. Samhället är i dina händer. Använd Karnov Kommun för en rättssäker värld.

Målsättning

Framför allt att bygga varumärket och kännedom kring produkten Karnov Kommun. Men även att få in leads.

Genomförande

Årsupplägg med branding och native-annonser i DS under hela 2018 och 2019. Vi har även banner på webb och skickar med bilaga en gång under året. Vi arbetar även i många andra kanaler där vi vet att vår målgrupp läser och tittar. Ex. Skolledaren, Socialchefers nyhetsbrev, olika mässor, m.fl. Vi arbetar även mycket med kampanjer i Sociala Medier – främst FB.

Resultat

Hittills går det tydligt framåt, vi kan se och höra att vi har skapat en ökad kännedom kring varumärket och att vi finns som en utmanare till andra inom samma genre. Vi har ett stadigt inflöde av leads och nya kunder och vi har framför allt väldigt nöjda kunder – det gör oss väldigt glada.

Arbetsgrupp Annonsör

Veronica Asplund, Marketing Manager
Frida Biros, Grafiker
Therese Franc, Marknadskoordinator
Joachim Cederblad, Marknadschef