fbpx
Annonsör

Hemfosa

Kampanjnamn
”De viktigaste människorna ska ha de bästa fastigheterna”
Mediebyrå
AdOn
Kommunikationsbyrå
Bulldozer

Målgrupp

Befintliga och potentiella hyresgäster inom offentlig sektor och privat näringsliv samt samarbetspartners, aktieägare och investerare.

Budskap/kampanj

De viktigaste människorna ska ha de bästa fastigheterna.

Målsättning

På marknaden för samhällsfastigheter har ofta flödesscheman och kronor större plats än den värdefulla relationen mellan bolag, kunder och hyresgäster. Denna insikt är en konkurrensfördel och det kommunikativa verktyg vi valde för att visa att Hemfosa är ett fastighetsbolag som vill mer än att ”bara” hyra ut fastigheter. Vi vill betona ansvaret vi tar som samhällsbyggare och omsorgen om våra hyresgäster och kunder – människorna som lever och arbetar i Hemfosas fastigheter. Målsättningen var att öka medvetenheten om Hemfosas syn på och vikten av, den faktiska brukaren i alla fastigheter och fastighetsaffärer.

Genomförande

”De viktigaste människorna ska ha de bästa fastigheterna” blev budskapet för Hemfosas hyllningskampanj till och om sina hyresgäster. I filmer och i annonser vittnade utvalda hyresgäster om vilken skillnad Hemfosa gör för dem. Målgrupperna nåddes av budskapet hemma, på jobbet och däremellan genom SEO och retargeting samt native content. Alla enheter ledde till hemfosa.se där målgruppen kunde läsa mer om de olika casen och bolagets affärsidé.

Resultat

Kampanjen har nått höga obs-värden och högt intresse. Över 20.000 potentiella kunder har klickat sig in på vår webbplats, vilket är otroligt många då budskapet är relativt snävt. Vi har stärkt relationen med många av våra befintliga kunder och samarbetspartners och fått många nya kontakter/leads. Budskapet har satt sig på marknaden och det totala resultatet överträffar våra förväntningar/mål.

Arbetsgrupp Annonsör

Malin Hällström, Marknad & Kommunikation
Annika Ekström, Fastighetschef

Arbetsgrupp Kommunikationsbyrå

Janne Svensson, Projektledare
Nina Skogsberg, Copy
Andreas Österlund, AD
Ulrica Samuelsson, Produktionsledare

Arbetsgrupp Mediebyrå

Tommy Gapinsky, Projektledare
Lindha Källström Liljecrantz, Digitalt