fbpx
Annonsör

Expandia


Kampanjnamn
Planera för det oplanerade

Reklambyrå
Haus samt inhouse

Målgrupp

I huvudsak beslutsfattare offentlig sektor, politiker, stadsplanerare och ”samhällstyckare”.

Budskap/kampanj

Planera för det oplanerade. Det byggs för få skolor och äldreboenden idag och de som byggs finns inte alltid på rätt ställen. Politiska beslut och långa byggprocesser gör stadsplaneringen extremt komplicerad för kommunerna. Vi vill få till en attitydförändring hos beslutsfattarna inom offentlig sektor. Inhyrda moduler borde ses som ett verktyg i stadsplaneringen, inte enbart som en nödlösning. Skollokalsdebatten har varit igång några år men skiftar nu mer och mer över åt äldreomsorg. Konceptet fungerar för båda segmenten.

Målsättning

Långsiktigt mål för kampanjen är att få till en attitydförändring hos kommunerna att börja se moduler/flyttbara lokaler som en naturlig del av sitt lokalbestånd. Med en andel flyttbara lokaler i lokalbeståndet får kommunerna lättare flexibilitet och kontroll över sitt lokalbehov och kan snabbare hantera oförutsedda händelser. Genom regelbunden annonsering hoppas vi stärka vårt varumärke, väcka tankar hos målgruppen och på så sätt öka kännedomen om våra produkter.

Genomförande

Kampanjen har gått i Sverige, Norge och Danmark i både print, digitala och sociala kanaler. Dagens Samhälle har varit den primära kanalen i Sverige under året med 22 rinkannonser, 2 halvsidor och digital targeting för skola och omsorg.

Resultat

2018 blev Expandias bästa år någonsin försäljningsmässigt. Trots att lokalbristen hos kommunerna inte var lika akut som åren 2015/2016, har våra kunder börjat inse värdet i Expandias flyttbara lokaler genom ökad flexibilitet. Vi ökade omsättningen med 19% från föregående år och hade dec 2018 en total modulflotta på 19 000 moduler. Tidigare kännedom om Expandia enligt Dagens Samhälles RAM-mätning nov 2018 (jämfört med feb 2017) ökade från 34% till 51%. Mätningen visade också att hälften av läsarna upplevde att annonsen var positiv, originell och innehöll relevant information.

Arbetsgrupp Annonsör

Åsa Ledin, Marknadsansvarig
Martin Lundbergh, Försäljningschef
Jonas Wallstedt, VD

Arbetsgrupp Reklambyrå

Andreas Östman, Creative Director
Joakim Broman, Copy
Mattias Kristensson, AD
Oskar Harrysson, Form
Stefan Jellheden, Foto