fbpx
Annonsör

BoKlok


Kampanjnamn
Allemansrätten
Mediebyrå
OMD
Reklambyrå
Per Ekros & Christian Hultberg

Målgrupp

Politiker och tjänstemän i kommun med bygg-/bostadsfrågor på sitt bord och politiker och tjänstemän på riksnivå med bygg-/bostadsfrågor på sitt bord samt bygg-/bostadsbranschen.

Budskap/kampanj

Hösten 2018 var det dags för riksdagsval igen. Då ville vi på BoKlok påminna om vikten av att bygga fler prisvärda bostäder. Eller rättare sagt, vikten av att tillsammans gå från ord till handling. För visst pratas det om billigare boende och lägre instegskostnad. Ganska mycket också men det händer väldigt lite. För andra året i rad valde vi att utgå från en jämförelse med Allemansrätten. I ett land som Sverige borde vi kunna sänka trösklarna till en egen bostad rejält. I alla fall inte låsa folk ute. I naturen är ju alla välkomna, oavsett om de heter Svensson eller von Silfwerstolpe. Lösningen blev en print- och digitalkampanj som skickade en känga till landets politiker – men även till byggbranschen som vi själva är en del av.

Målsättning

Genom att lyfta hur vi på BoKlok jobbar för att bygga bostäder för förskolelärare, sjuksköterskor eller poliser – vanliga människor helt enkelt – ville vi visa på de trösklar som idag finns på bostadsmarknaden och hur de kan sänkas om aktörer och samhällsbyggare tänker om. Genom att fokusera på dessa utmaningar ville vi öka kännedomen om vårt koncept och skapa nya affärsmöjligheter samtidigt som vi lyfte frågor som är av stor betydelse för bostadsbyggandet i Sverige.

Genomförande

Marknadsföringskampanjen startade i Q1 2018 och syntes i både print och digitala medier. Genom printannonsering i både riksmedia och branschpress tillsammans med en stark digital närvaro i form av sociala medier, programmatiska köp och retargeting, fick kampanjen en stor bredd och räckvidd. Detta ledde till möjligheter att skapa en god kunskap om vår målgrupp vilket möjliggjorde att nå dem genom rätt kanaler och med rätt budskap.

Resultat

Kampanjen skapade mycket uppmärksamhet och ledde inte bara till ökad kännedom utan också till intensifierad kontakt med målgruppen och en nyfikenhet på BoKlok. Denna nyfikenhet skapade nya affärsmöjligheter, så att fler människor kan bo bra även i framtiden. Den digitala delen av kampanjen var rent ut sagt en succé. Genom retargeting och att snäva in och optimera synlighet mot målgruppen, skapades ett starkt engagemang och en hög klickfrekvens vilket placerade denna kampanj inte bara som en av de starkaste från BoKlok någonsin, utan också högt över benchmark för branschen i Sverige. Det kallar vi resultat!

Arbetsgrupp Annonsör

Magdalena Stadler, Projektledare
Jessica Rosén, Marknadskommunikation
Alexandra Lundqvist, Sociala Medier
Sacha Pardon, Text och Budskap

Arbetsgrupp Reklambyrå

Per Ekros, AD
Christian Hultberg, Copy

Arbetsgrupp Mediebyrå

Sara Wiberg, Client Manager
Viktoria Skara, Client Advisor