fbpx
Annonsör

AFA Försäkring

Kampanjnamn
Ingen ska missa ersättning – ordspråkskampanjen
Mediebyrå
AdOn

Reklambyrå
ANR BBDO

Målgrupp

Vi ville med en kampanj sporra målgruppen HR-personal och “närmsta chefer” att påminna medarbetarna om att de har en värdefull anställningsförmån – och skicka med budskapet om att det finns ett bra material de kan använda för att göra det.

Budskap

Vi ville uppmana chefer med personalansvar inom KL-sektorn att berätta om AFA Försäkring för sina anställda – för de anställda kan en liten bit information göra stor skillnad när de söker ersättning om de blir sjuka eller skadade på jobbet.

Målsättning

Den primära målsättningen var att skapa en annons som skulle emottas som intressant och ögonöppnande. Vi ville få HR-personal och “närmsta chefer” att uppmärksamma och gilla budskapet. Den sekundära målsättningen var att skapa ökad trafik till webbsidan, vilken ger tillgång till stödmaterialet.

Genomförande

Vi ville skapa en enkel ögonöppnare. Ordspråk och talesätt är något alla känner igen och använder dagligen. Ni vet: “Skadeglädje är den enda sanna glädjen”. “Det du inte vet om, lider du inte av”. “Ingen fara på taket”. Idén om Ingen ska missa ersättning – ordspråkskampanjen föddes. Genom att med blod och tippex ta bort lite information i dessa ordspråk blev det våra egna med en helt annan innebörd som passade det vi ville få sagt. Vi lyckades på så sätt fånga läsarens uppmärksamhet och påminna målgruppen om att prata med sina anställda om en trygg personalförmån. Målgruppen nåddes i kanaler där man befinner sig i sin yrkesroll. Dagens Samhälle, med dess räckvidd, är en mycket bra kanal. Därför togs beslutet att ge sig på printannonser och annonsen kom med som helsida i oktober.

Resultat

Resultatet av kampanjen är ytterst glädjande. RAM-mätningen visar mycket höga värden. I princip det bästa under Q3 på alla variabler! Effektmätningen är också mycket positiv. Den visar att annonsen är varm/omtänksam, intresseväckande, seriös, överraskande, unik, kul, positiv och förtroendeingivande. Webbstatistiken passerade målet med råge – 500% ökning!

Arbetsgrupp Annonsör

Per Nyström, Kommunikationsstrateg
Åsa Sjölander, Avdelningschef Marknad & Utbildning
Johan Ljungqvist, Kommunikationsdirektör

Arbetsgrupp Reklambyrå

Pontus Karlsson, Projektledare
Barbro Långjuth, Produktionsledare
Fabian Lakander, AD
Viktor Bergabo, AD
Urban Wirdheim, Copy
William Björnstierna, Foto

Arbetsgrupp Mediebyrå

Lina Löfberg, Rådgivare
Marie Trojmar, Digitalt